نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان اداره از مدارس منطقه

بازدید کارشناسان اداره از مدارس منطقه


کارشناسان اداره آموزش و پرورش زارچ با شعار همیاران مدرسه از مدارس زارچ بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،کارشناسان اداره آموزش و پرورش زارچ صبح روز یک شنبه با شعارهمیاران مدرسه(همکاری،هم یاری،انعکاس ایده ها و خلاقیت ها و رفع مشکلات مدرسه)در مدارس دبستان شهید عامل هوشمند،خاندان سلمان و شهید جمیله کریمی حضور و به بررسی مسائل مربوط به مدرسه پرداختند.