نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان اداره از مدارس زارچ

بازدید کارشناسان اداره از مدارس زارچ


بازدید کارشناسان اداره آموزش و پرورش زارچ با هدف کمک به همکاران درمدارس

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،کارشناسان اداره آموزش و پرورش زارچ با هدف کمک به همکاران در مدارس از دبستان های شهید اخوان رحیمی، 15 خرداد،ابن سینا و قمربنی هاشم بازدید و با ذکر نقاط قوت و ضعف در زمینه های بهداشتی، عمرانی، آموزشی و پرورشی از زحمات مدیر و کادر اجرایی تشکر نمودند.