نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید و استفاده از ظرفیت کارخانه الکترو کویر در رشته تابلو سازی برق صنعتی

بازدید و استفاده از ظرفیت کارخانه الکترو کویر در رشته تابلو سازی برق صنعتیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،معاون آموزشی اداره کل، مشاور مدیر کل در رشته های فنی حرفه ای و کاردانش، رئیس اداره فنی حرفه ای و کاردانش اداره کل، رئیس شورای شهر اسلامی  و رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ،با هدف استفاده از ظرفیت جوار کارخانه ای و جذب هنرجو دررشته تابلو سازی برق صنعتی از کارخانه الکترو کویر واقع در شهرک صنعتی یزد بازدید بعمل آوردند.

"سید علی کارآموز" معاون آموزشی اداره کل در بازدید از کارخانه الکترو کویر گفت: نگاه ما برای جذب رشته ها باید نگاه کارآفرینی وتوسعه رشته های اشتغال آفرین برای هنرجویان باشد.

وی برای سال تحصیلی جدید  و جذب رشته های جوار کارخانه ای در بخش زارچ بیان کرد:باید یک کار جهادی و ستادی با رویکرد و برنامه منظم و کنترل شده شکل بگیرد تا هنر جویان رشته فنی حرفه ای و کاردانش بتوانند در محیط کار قراربگیرند

در پایان هر کدام از اعضای جلسه نقطه نظرات و راهکارهای خود رابیان نمودند.