نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید وزارتی ستاد پروژه مهر 1401 از روند آماده سازی مدارس منطقه زارچ در آستانه سال تحصیلی

بازدید وزارتی ستاد پروژه مهر 1401 از روند آماده سازی مدارس منطقه زارچ در آستانه سال تحصیلیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ؛ در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید ،  بازدید میدانی توسط  سبزواری نماینده وزارت آموزش و پرورش و "کارگریان" رئیس اداره تکنولوژی گروه های  آموزشی  از اداره کل در راستای تحقق اهداف پروژه مهر از چندین مدارس زارچ صورت گرفت.

نماینده وزارت آموزش و پرورش  در بازدید از مدارس منطقه ضمن اشاره به وضعیت خاص آموزش در دو سال اخیر اظهار داشت : هدف از اجرای این طرح شناسایی  و پیگیری مشکلات آموزشی و فیزیکی مدارس می باشد  تا  ضمن اعلام وضعیت مدارس کشور به وزارت خانه بتوان مشکلات و چالش های موجود را در زمان بازگشایی مدارس به حداقل رساند .

در جریان این بازدید ، دکتر سبزواری مواردی اعم از فضا ومسائل آموزشی ، نیروی انسانی ، وضعیت ایاب و ذهاب دانش آموزان و همچنین مسائل  بهداشتی و پرورشی  بررسی  نمود.