نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نماینده کمیساریای اتباع خارجی ازکلاس های نهضت سوادآموزی درزارچ

بازدید نماینده کمیساریای اتباع خارجی ازکلاس های نهضت سوادآموزی درزارچ


بازدید نماینده کمیساریای اتباع خارجی ازکلاس های نهضت سوادآموزی درزارچ

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش زارچ به نقل از " حسینی" کارشناس آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش زارچ "حراجی "کارشناس عملیاتی کمیساریای اتباع خارجی و اخوندی مسئول  امور  اتباع خارجی اداره کل  آموزش وپرورش متبوع ازکلاسهای سوادآموزی وتکمیلی نهضت دردبستان شهیداخوان رحیمی زارچ بازدید نمودند.

در این بازدید پیشرفت سوادآموزان  مورد ارزیابی قرار گرفت که مسئولین ابراز رضایت نمودند.

نماینده سوادآموزان اتباع گفت: هدف از برگزاری این دوره های آموزشی را ارتقا سطح آگاهی و علمی اتباع خارجه دانست  و اظهار داشت :امیدواریم با همکاری مسئولین دوره های آموزشی بلند مدت ویژه اتباع تشکیل شود               -

لازم به ذکراست دراین مرکز سه کلاس نهضت سوادآموزی شامل دوکلاس سوادآموزی مقدماتی ویک کلاس تکمیلی باجمعیت 45نفرهرروز  ازساعت 18الی22دردبستان شهیداخوان رحیمی برگزارتشکیل شده است.