نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نماینده وزیر آموزش و پرورش از منطقه

بازدید نماینده وزیر آموزش و پرورش از منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، دکتر" رزاقی " مدیرکل امورشاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش و نماینده وزیر به اتفاق "دهقان" معاونت پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، صبح دیروز اول مهر ماه با حضور در منطقه زارچ از تعدادی از مدارس منطقه بازدید نمود.

رزاقی در این بازدید با دانش آموزان و معلمان دیدار، و ضمن ابلاغ پیام تبریک وزیر محترم آموزش و پرورش مشکلات و مسائل دانش آموزان را بررسی نمود.

در پایان مدیرکل امورشاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش بهمراهی معاونت پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در مراسم زنگ ایثار و مقاومت دبیرستان شهید ذاکری، حضور یافتند.