نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس زارچ

بازدید نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس زارچ


نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از اجرای پروژه مهر در مدارس منطقه زارچ بازدید نمود

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،در راستای اجرای پروژه های مهر "کارگریان" نماینده اداره کل به همراه رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از مدارس منطقه زارچ بازدید و از نزدیک در جریان پیرامون مسائل پرورشی ، آموزشی و بهداشتی  مدارس قرار گرفتند.