نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ناظراستان از حوزه اجرا و تکثیر امتحانات نهایی خرداد ماه 1401

بازدید ناظراستان از حوزه اجرا و تکثیر امتحانات نهایی خرداد ماه 1401به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، ناظر استانی با همراهی رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ، کارشناسان سنجش و حراست اداره آموزش و پرورش زارچ ، از حوزه های اجرای امتحانات نهایی خرداد ماه  و حوزه تکثیر نهایی بازدید نمودند.

 "عباسعلی سرداری" کارشناس مسئول حراست اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ضمن تشکر و قدردانی از عوامل برگزاری امتحانات منطقه زارچ، روند اجرا و تکثیر امتحانات را مطلوب اعلام نمود .