نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید میدانی مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس استان یزد از پروژه های خیری نیمه تمام و در حال ساخت منطقه زارچ

بازدید میدانی مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس استان یزد از پروژه های خیری نیمه تمام و در حال ساخت منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس استان یزد، امام جمعه، بخشدار، رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از پروژه های خیری نیمه تمام و در حال ساخت منطقه زارچ بازدید نمودند.

مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از خیرین مدرسه ساز گفت: ساخت فضاهای آموزشی از ارکان مهم توسعه و اولین گام برای تحول آموزشی به عنوان سنگ زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر جامعه است که خیرین مدرسه ساز در تحقق آن نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

"محسن کاظمی" دراین  بازدید بیان داشت: دستگاه نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان علاوه بر نظارت اجرایی و فنی در عملیات ساخت و روند اجرای پروژه های خیر ساز ، می بایست بعنوان پشتیبان و یک مشاور امین در کنار خیرین در تکمیل فضاهای آموزشی خیر ساز استان باشند .

مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد و هیئت همراه در سفر یک روزه خود ازپروژه های خیری شامل: سالن ورزشی شمس و سما، مدرسه 12 کلاسه نقدی،مدرسه بنیاد برکت، مدرسه 6 کلاسه پیشکسوت فرهنگی محمد حسین اقبالی،مدرسه 12 کلاسه پیامبراعظم(ص)،مدرسه 6 کلاسه حاج رسول بابایی،مدرسه 12 کلاسه حاج محمد کلانتری، مدرسه مرحوم حاج علی دوان و فاطمه سلطانی، مجتمع رفاهی و آموزشی  مرحوم حاجی دانایی،مرکز آموزشی و فرهنگی حضرت قاسم (ع)،مدرسه 6 کلاسه واحدی و آموزشگاه خیری امام رضا(ع) بازدید نموند.