نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از دستاوردهای علمی دانش آموزان زارچ

بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از دستاوردهای علمی دانش آموزان زارچ


بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از دستاوردهای علمی دانش آموزان زارچ

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ "محمد دیمه ور" معاون آموزش ابتدائی وزارت آموزش و پرورش با هیات همراه ، در جشنواره علمی جابر بن حیّان از دستاوردهای علمی و پژوهشی دانش آموزان زارچ بازدید کرد.


گفتنی است معاون آموزشی ، کارشناس آموزش ابتدایی به همراه مدیران و دانش آموزان 5 طرح راه یافته به مرحله استانی ، در این جشنواره حضور داشتند.