نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش استان از ستاد اس

بازدید معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش استان از ستاد اس


بازدید معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش استان از ستاد اس
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش زارچ "دهقان" معاون  توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش استان به همراه رئیس روابط عمومی اداره کل ، معاون پشتیبانی و کارشناسان بودجه و تعاون آموزش وپرورش زارچ  از ستاد اسکان فرهنگیان زارچ بازدید کردند.

در این بازدید معاون 
توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش استان از عوامل اجرایی ستاد اسکان بخاطر تلاش شبانه روزی جهت پذیرش و اسکان مسافران نوروزی تقدیر نمود


در این بازدید ، میهمان نوروزی  رضایتمندی خود را  از اسکان مطلوب ستاد اسکان فرهنگیان زارچ ابراز نمودند
.