نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس زارچ

بازدید معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"سید علی کارآموز" معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به همراه روسای آموزشی اداره کل و رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از مدارس منطقه بازدید به عمل آوردند واز نزدیک در روند آموزش قرار گرفتند و در خصوص مرتفع نمودن بعضی از مسائل و مشکلات مدارس قول مساعد دادند.

گفتنی است بازدید از کارگاه هنرستان کوثر و گفتگو با دانش آموزان از دیگر برنامه های این بازدید بود.