نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش ابتدایی از مدارس منطقه زارچ

بازدید معاون آموزش ابتدایی از مدارس منطقه زارچ


از سوی معاون آموزش ابتدایی استان ،تعدادی از مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی منطقه زارچ مورد بازدید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ، در این بازدید که با همراهی ‌رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ، رئیس اداره تکنولوژیاداره کل، معاون آموزش ابتدایی ناحیه یک، گروه های آموزشی ناحیه یک استان،معاون آموزشی اداره زارچ و کارشناسان منطقه زارچ صورت گرفت؛ فعالیت های آموزشی، پرورشی،پژوهشی و کیفیت آموزشی  مدارس و کودکستان های‌ زارچ مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این بازدید 8 تیم سه نفره فعالیت های مدیریتی وآموزشی ۱۹ دبستان و۱۰ مرکز کودکستان های زارچ را بررسی نمودند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل و تیم همراه،در جلسه جمع بندی که  در محل نماز خانه دبستان خیری واحدی برگزارگردید به ارائه گزارش و بیان نقاط قوت و نقاط قابل پیگیری مدارس  بازدید شده پرداختند.

 در این جلسه سعیده بهادر زاده  معاون آموزش ابتدایی اداره کل  گزارشی از نحوه ی اجرای طرح و برنامه های مختلف وزارتی از جمله طرح کتاب و کتاب خوانی با عنوان یار مهربان؛ تکالیف مهارت محور ، برنامه های ویژه مدرسه ، طرح جابر بن حیان، طرح درس پژوهی ، طرح کرامت ، و همچنین ممنوعیت استفاده از کتب کمک آموزشی، استفاده از بسته رویش در کانال ایتا،استفاده از مجلات رشد برای دانش آموزان،عضویت معلمین در کانال آموزگاران و دانش افزایی و استفاده از ظرفیت برنامه شاد و بارگذاری فیلم های آموزشی  مورد بررسی و تاکید قرار داد.