نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزشی از برگزاری امتحانات شهریور ماه

بازدید معاون آموزشی از برگزاری امتحانات شهریور ماهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، معاون آموزشی به همراه کارشناس حراست از روند برگزاری امتحانات شهریور ماه بازدید و ضمن ابزاز رضایت از نحوه برگزاری امتحانات و رعایت شیوه نامه های بهداشتی از برگزار کنندگان امتحانات تشکر نمودند.