نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت پرورشی و کارشناس حراست منطقه از کلاس احکام دبستان شهید محمد کریمی

بازدید معاونت پرورشی و کارشناس حراست منطقه از کلاس احکام دبستان شهید محمد کریمیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ "زارع" معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش منطقه بهمراه "سرداری"، کارشناس حراست از کلاس آموزش احکام دبستان شهید محمد کریمی سر چشمه بازدید نمودند.

در این کلاس که با حضور سرهنگ کریمی مدرس احکام ، دانش آموزان ،مدیرو معلمان مدرسه برگزار شد، دانش آموزان با احکام وضو، نماز، قرآن و ... بصورت تئوری و عملی آشنا شدند.