نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت پرورشی اداره کل اموزش و پرورش استان از زارچ

بازدید معاونت پرورشی اداره کل اموزش و پرورش استان از زارچ


بازدید معاونت پرورشی اداره کل اموزش و پرورش استان از زارچ

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ، در راستای بررسی فعالیتهای پرورشی و فضای های برنامه های فوق برنامه ، " سرداری " معاون پرورشی اداره کل اموزش و پرورش به همراه " انتظاری " رئیس اداره فرهنگی هنری ، " فتحی " کارشناس قرآن ، " زارع شاهی " رئیس اداره مشاوره  و " کریمی " کارشناس مسئول کانون های و اردوهای دانش اموزی در نماز جماعت دانش اموز  دبیرستان آیت الله طالقانی شرکت کردند.

" سرداری "  در ادامه بازدید خود از منطقه ، در راستای توسعه فضاهای پرورشی از فضای آموزشگاه نواب صفوی چرخاب جهت راه اندازی اردوگاه دانش آموزی زارچ  و مدرسه شاهپوری اله آباد جهت خوابگاه دانش اموزی بازدیدو قول مساعد داد.