نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت پرورشی اداره از کلاس های اوقات فراغت کانون و دارالقرآن منطقه

بازدید معاونت پرورشی اداره از کلاس های اوقات فراغت کانون و دارالقرآن منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ، معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش به اتفاق کارشناس روابط عمومی از کلاس های آموزشی تابستانه کانون شهید صدوقی(ره) و دارالقرآن امام خمینی(ره) منطقه بازدید نمودند.

گفتنی است کلاس های اوقات فراغت ویژه نوآموزان،دانش آموزان و والدین در رشته های نقاشی، حفظ و قرائت قرآن ،خوشنویسی ،خیاطی ،رشته های ورزشی و...  در محل کانون کانون شهید صدوقی(ره) و دارالقرآن امام خمینی(ره) در حال برگزاری است.