نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت محترم آموزشی از امتحانات مقطع پیش دانشگاهی دبیرستان بنت الهدی

بازدید معاونت محترم آموزشی از امتحانات مقطع پیش دانشگاهی دبیرستان بنت الهدی  به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، انتظاری معاونت آموزشی به اتفاق مختاری کارشناس آموزش متوسطه از روند برگزاری امتحانات مقطع پیش دانشگاهی دبیرستان بنت الهدی بازدید نمودند.