نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش از منطقه

بازدید مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش از منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، دکتر زمانی مشاور حقوقی وزارت آموزش و پرورش به اتفاق رئیس اداره تعاون و کارشناس حقوقی اداره کل آموزش و پرورش استان از منطقه بازدید نمودند.

دکتر زمانی در جریان این بازدید، با حضور در محل احداث پروژه خیری "حاج علی دوان" و بازدید از تعدادی از مدارس منطقه، درخصوص بازسازی مدارس تخریبی و تکمیل پروژه خیری قول مساعدت داد.

جلسه با ریاست اداره و عرض خداقوت به همکاران اداری از دیگر برنامه های این بازدید بود.