نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مربیان پیشتاز و فرزانه از مدارس منطقه

بازدید مربیان پیشتاز و فرزانه از مدارس منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،تعدادی از مربیان پیشتاز و فرزانه شهرستان های اردکان و اشکذراز مدارس منطقه بازدید نمودند.

در این بازدید یک روزه مربیان  با حضور در مدارس مقاطع مختلف تحصیلی منطقه از گروه های پیشتازان دانش آموزی این مدارس بازدید، و همراه با دانش آموزان مباحث و آموزش های پیشتازان و فرزانگان را مرور نمودند.