نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از اسکان فرهنگیان شهرستان زارچ

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از اسکان فرهنگیان شهرستان زارچبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ، "محمد کاظم رحیمی نژاد" مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد و هیات همراه از اسکان فرهنگیان شهرستان زارچ بازدید و از نزدیک در جریان روند  پذیرایی و پذیرش میهمانان نوروزی قرار گرفتند.