نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از همایش معاونین پرورشی در زارچ

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از همایش معاونین پرورشی در زارچ


دکتر دانافر در گردهمائی دو روزه معاونین پرورشی مناطق استان به میزبانی زارچ حضور یافت

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، دکتر دانافر مدیرکل آموزش و پرورش از گردهمائی معاونین پرورشی مناطق 14 گانه در زارچ بازدید نمود.

دانافر در جمع معاونین پرورشی و تربیت بدنی توجه به فعالیت های تربیتی را لازمه توجه ویژه به خروجی آموزش و پرورش و مشکلات پیش رو دانست و افزود: مدرسه موفق مدرسه ای است که شهروند خوبی برای جامعه تربیت کند.

در ادامه مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد، با اشاره به فصل ششم شند تحول بنیادین رویکردهای هویت بخشی دانش آموزان را تشریح و تبیین نمود و اضافه کرد: باید احساس تعلق و تعهد در هویت بخشی دانش آموزان را نمایان کنیم.