نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیران مدارس متوسطه اول و دوم از مدارس شهرستان میبد

بازدید مدیران مدارس متوسطه اول و دوم از مدارس شهرستان میبدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ؛ بازدید یک روزه  از مدارس و پژوهشسرای شهرستان میبد با حضور" انتظاری" معاون آموزشی ،"مختاری  "کارشناس متوسطه و مدیران  مدارس متوسطه اول و دوم زارچ صورت پذیرفت.همچنین در پایان جلسه اسفند ماه مدیران متوسطه اول و دوم با حضور رؤسای محترم آموزش و پرورش شهرستان میبد و منطقه زارچ برگزار شد.