نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیران سازمان مدیریت برنامه و بوجه استان ،اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره کل نوسازی استان از منطقه زارچ

بازدید مدیران سازمان مدیریت برنامه و بوجه استان ،اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره کل نوسازی استان از منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،" سید مجتبی حسینی پور" رئیس سازمان برنامه و بودجه استان یزد به همراه "محسن موحدی فرد" رئیس اداره کل آموزش و پرورش استان،"جواد ذاکر" رئیس اداره نوسازی مدارس استان، امام جمعه، رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ،رئیس سازمان دانش آموزی استان و جمعی از مسئولین از فضای اردوگاه دانش آموزی چرخاب زارچ بازدید به عمل آوردند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در این بازدید ضمن تبریک و گرامیداشت هفته مقام معلم در خصوص شروع این اردوگاه  گفت: باید طرح های جامع و کامل تهیه شود و در شورای آموزش و پرورش استان مصوب گردد تا در راستای گسترش فضاهای تربیتی و تفریحی دانش آموزان اقدامات مطلوبی رقم زده شود.

"محسن موحدی فرد" بیان داشت:با توجه به کویرنوردی بودن این اردوگاه می تواند مورد استفاده دانش آموزان استان های دیگر قراربگیرد.

گفتنی است درادامه از پروژه خیری مرحوم حاج محمد دانایی که در حال احداث است بازدید به عمل آوردند.