نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش و پرورش زارچ از برگزاری امتحانات نهایی خرداد ماه

بازدید مدیرآموزش و پرورش زارچ از برگزاری امتحانات نهایی خرداد ماهبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش زارچ، "حسین صفری" مدیر آموزش و پرورش زارچ  به همراه معاون آموزشی و کارشناس حراست از برگزاری امتحانات نهایی خرداد ماه 1402 بازدید نمودند.

در این بازدید ضمن خدا قوت به عوامل اجرایی نحوه برگزاری امتحانات را مطلوب اعلام نمودند.