نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید عضو مجمع تشخیص مصلحت از دبستان خاندان سلمان زارچ

بازدید عضو مجمع تشخیص مصلحت از دبستان خاندان سلمان زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، دکتر احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ونماینده مردم تهران در دوره های مختلف ، دکتر میرزاپور معاون اسبق وزیر اموزش و پرورش ونماینده مجلس، دکتر رحیمی سفیر ایران در نیجریه، دکتر رحیم نژاد مدیر کل اسبق اموزش و پرورش استان و معاون دانشگاه فرهنگیان و همچنین حسین صفری ریاست آموزش و پرورش منطقه درشب تاسوعای حسینی ضمن حضور در جمع عزاداران در حسینیه بزرگ زارچ از دبستان پسرانه خاندان سلمان بازدید نمودند.