نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید طرح مهارت آموزی هنرجویان هنرستانی شهید رجایی

بازدید طرح مهارت آموزی هنرجویان هنرستانی شهید رجاییبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، انتظاری معاون آموزشی ومختاری کارشناس آموزش اداره آموزش و پرورش به اتفاق مدیر و سرپرست هنرستان شهید رجایی از هنرجویان این هنرستان که در محل نمایندگی ایران خودرو و سایپا در سطح استان یزد در حال گذراندن مهارت تعمیر فنی خودرو می باشند بازدید نمودند.

شایان ذکر است، هنرستان شهید رجایی زارچ با74 هنر جو در رشته های تعمیر موتور و برق خودرو و جوشکاری مشغول فعالیت می باشد، که از این تعداد 49 نفر در رشته تعمیر موتور و برق خودرو در حال مهارت آموزی هستند.