نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید شهرداراز پروژه خیری مجتمع آموزشی و فرهنگی حضرت قاسم(ع)

بازدید شهرداراز پروژه خیری مجتمع آموزشی و فرهنگی حضرت قاسم(ع) به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"ابوالقاسم نصیری"شهردارمنطقه زارچ به همراه رئیس اداره آموزش و پرورش از بروژه خیری مجتمع آموزشی و فرهنگی حضرت قاسم(ع) بازدید و از نزدیک در جریان روند ساخت قرار گرفتند.

شهردار منطقه زارچ در حاشیه بازدید ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های صورت گرفته در امر جذب خیرین گفت:هر اقدامی جهت تسریع پروژه های خیری در حیطه خدمات  شهرداری است کوتاهی و دریغ نخواهیم کرد

گفتنی است  شهردار منطقه زارچ از دبستان ابن سینا و هنرستان شهید مدنی بازدید نمود.