نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرزده معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان از ستاد اسکان فرهنگیان زارچ

بازدید سرزده معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان از ستاد اسکان فرهنگیان زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، دهقان معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان به صورت سرزده در ساعت یک نیمه شب از ستاد اسکان فرهنگیان زارچ بازدید کرد.

دهقان در این بازدید که چند تن از مدیران مدارس زارچ در محل ستاد اسکان حضور داشتند از ستاد اسکان زارچ به جهت به کارگیری مدیران مدارس در امر اسکان تقدیر و تشکر کرد و گفت: این برنامه از آرزوهایم بوده که بارها به روسای ادارات شهرستان و مناطق گفته ام که الحمدلله زارچ این برنامه را اجرایی کرده است.

گفتنی است معاون پشتیبانی اداره کل به همراه صفری رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ همچنین از اسکان موقت میهمانان نوروزی در حسینیه حضرت علی اکبر و مهدیه سرچشمه زارچ بازدید کردند و از هیات امنای اماکن مذکور تقدیر و تشکر کردند.