نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرزده مدیر کل آموزش و پرورش استان از منطقه زارچ

بازدید سرزده مدیر کل آموزش و پرورش استان از منطقه زارچ


بازدید سرزده مدیر کل آموزش و پرورش استان از منطقه زارچ
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش وپرورش زارچ " شیرزاد "مدیر کل آموزش و پرورش استان  به همراه " رادمنش" معاون آموزش ابتدایی  با حضور در اداره آموزش و پرورش زارچ  ازنزدیک برنامه های کمیته پروژه مهر واقدامات صورت گرفته برای آمادگی سال تحصیلی را بررسی نمودند
در این بازدید مدیر کل بر اهمیت اجرای کردن شیوه نامه پروژه مهر جهت استقبال باشکوه از دانش آموزان تاکید کرد

" شیرزاد " گفت:سازماندهی نیروی انسانی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد  و  با اجرای شدن طرح بسته حمایتی از مدارس غیردولتی شاهد کمبود نیرو در مدارس استان نخواهیم بود

   معاون آموزش ابتدایی ضمن تقدیر از فعالیتهای آموزش و پرورش منطقه بر کیفیت بخشی  آموزش در مدارس تاکید ویژه کرد

 رادمنش" توضیحاتی در مورد فرم امتیاز بندی بکارگیری نیروی مدارس غیردولتی ارائه نمود.

در ادامه رئیس ، معاون پشتیبانی ، کارشناسان آموزش ابتدایی ، امور اداری و مشارکتهای اداره نظرات خود جهت سازماندهی نیروها و اجرای موفق طرح بسته حمایتی مدارس غیردولتی ارائه دادند


 
 .