نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رییس اداره ارزیابی عملکرد آموزش وپرورش استان یزد از ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان شهرستان زارچ،

بازدید رییس اداره ارزیابی عملکرد آموزش وپرورش استان یزد از ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان شهرستان زارچ،به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ، رییس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش یزد از ستاد اسکان ومدارس مجری طرح اسکان نوروزی فرهنگیان شهرستان زارچ بازدید نمود.

 "حمید رضا ایمانی" به همراه  کارشناس مربوطه از روند اجرایی پذیرش مسافران فرهنگی در ستاد اسکان فرهنگیان شهرستان زارچ بازدید نمودند.

در این بازدید رئیس ارزیابی عملکرد اداره کل ضمن تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی اسکان نوروزی ، نحوه پذیرش و روند اسکان مسافران و وضعیت محل اسکان مسافران را بررسی و مطلوب اعلام نمود.