نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست و معاونت آموزشی اداره از پایگاه سنجش سلامت نوآموزان منطقه زارچ

بازدید ریاست و معاونت آموزشی اداره از پایگاه سنجش سلامت نوآموزان منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ، "محمدکمالی" ریاست اداره به اتفاق "محمدحسن انتظاری" معاونت آموزشی از پایگاه سنجش سلامت نوآموزان منطقه زارچ، واقع در دبستان شهید دهستانی بازدید نمودند.

گفتنی است پایگاه سنجش سلامت  جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی این منطقه از تاریخ 12 تیرماه فعالیت خود را آغاز و تاکنون قریب به 330نوآموز با معرفی مدارس منطقه در این پایگاه مورد سنجش قرارگفته اند.فعالیت این پایگاه تا 18 مردادماه ادامه خواهدداشت.