نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست اداره و همراهان از کلاس آموزش احکام دبستان شهیدان طاهریزاده

بازدید ریاست اداره و همراهان از کلاس آموزش احکام دبستان شهیدان طاهریزادهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ، زارع معاونت پرورشی و انتظاری کارشناس بسیج دانش آموزی منطقه از کلاس احکام دبستان شهیدان طاهریزاده بازدید کردند.

دانش آموزان در این کلاس ها که با حضور سرهنگ کریمی و در تمام مدارس مقطع ابتدایی منطقه برگزار می شود با احکام وضو،نماز، فوائد نماز و قرآن و... بصورت عملی و تئوری آشنا می شوند.