نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ از حوزه امتحان نهایی

بازدید ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ از حوزه امتحان نهاییبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کمالی ریاست اداره از حوزه برگزاری امتحانات نهایی برادران در محل سالن شهدای دانش آموز اداره آموزش و پرورش بازدید نمود.

شایان ذکر است، امتحانات نهایی پایه سوم متوسطه دوم تا 25 خرداد ماه در دو گروه برادران و خواهران به صورت هماهنگ برگزار می شود.