نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست اداره از گروه تواشیح فرهنگیان

بازدید ریاست اداره از گروه تواشیح فرهنگیانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، محمد کمالی ریاست اداره به اتفاق زارع معاونت پرورشی و سرداری کارشناس حراست از جلسه تمرین گروه تواشیح فرهنگیان منطقه بازدید نمودند.

شایان ذکر است، جلسات تمرین گروه تواشیح فرهنگیان منطقه زارچ هر هفته یک شنبه ها در محل دارالقرآن برگزارمی شود.

فرهنگیان علاقه مند به شرکت در این جلسات می توانند به دارالقرآن مراجعه نمایند.