نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست اداره از کلاس های طرح اوقات فراغت دانش آموزان

بازدید ریاست اداره از کلاس های طرح اوقات فراغت دانش آموزان 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، "حسین صفری" ریاست اداره به اتفاق "محسن زارع" معاونت پرورشی از کلاس های طرح اوقات فراغت دانش آموزان در محل دارالقرآن و کانون شهید صدوقی زارچ بازدید نمودند.

گفتنی است، کلاس های طرح اوقات فراغت منطقه زارچ با حضور قریب به 500 دانش آموز از سه مقطع در  15 رشته مختلف آموزشی، قرآنی، فرهنگی، ورزشی و مهارتی در طول تابستان در مدارس منطقه ،کانون و دارالقرآن زارچ در حال برگزاری است.