نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست اداره از کلاس های دارالقرآن امام خمینی زارچ

بازدید ریاست اداره از کلاس های دارالقرآن امام خمینی زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کمالی ریاست اداره به اتفاق زارع معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش منطقه با حضور در دارالقرآن امام خمینی (ره) زارچ،ضمن تقدیر از عوامل اجرایی دارالقرآن از کلاس های قرآنی دایر در این مرکز بازدید نمودند.