نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست اداره از کلاس های آمادگی جشنواره خوارزمی

بازدید ریاست اداره از کلاس های آمادگی جشنواره خوارزمیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، "حسین صفری" ریاست اداره به اتفاق "محمدحسن انتظاری" معاونت آموزشی با حضور در پژوهشسرای دانش آموزی شهید باقیان زارچ، از کلاس های آمادگی دانش آموزان برای جشنواره نوجوان و جوان خوارزمی بازدید نمودند.

گفتنی است این کلاس ها، بعدالظهر یکشنبه هر هفته در رشته های نجوم، ریاضیات، و زبان انگلیسی پذیرای دانش آموزان علاقه مند می باشد.