نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست اداره از پایگاه اسکان تابستانه آموزش و پرورش زارچ

بازدید ریاست اداره از پایگاه اسکان تابستانه آموزش و پرورش زارچ


فعالیت پایگاه اسکان تابستانه فرهنگیان آموزش و پرورش زارچ مورد بازدید ریاست قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، "حسین صفری" ریاست اداره به اتفاق معاونین پشتیبانی و پرورشی و کارشناسان حراست، تعاون و ساختمان اداره از پایگاه اسکان تابستانه فرهنگیان آموزش و پرورش زارچ بازدید نمود.

ریاست اداره در این بازدید که بعد الظهر دوشنبه 19شهریورماه انجام شد،ضمن بررسی وضعیت ساختمان و امکانات این پایگاه، از نزدیک در جریان فعالیت های پایگاه اسکان در تابستان 97 قرار گرفت.