نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست اداره از طرح آموزش شنا سباح

بازدید ریاست اداره از طرح آموزش شنا سباحبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کمالی، ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ، زارع معاونت پرورشی، صادقی کارشناس تعاون و مطهری کارشناس تربیت بدنی از طرح آموزش شنا(سباح) دانش آموزان پایه سوم ابتدایی منطقه در محل استخر کلانتریان اشکذر بازدید نمودند.

در این طرح که از ابتدای مردادماه آغاز شد، دانش آموزان پایه سوم مقطع ابتدایی طی 12 جلسه زیر نظر مربیان مجرب شنا را آموزش دیدند.

در آخرین روز از اجرای این طرح در منطقه، مطهری کارشناس تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش زارچ، طی پیامی از کلیه مدیران ،سرپرستان ،همکاران اداری و عوامل اجرایی  طرح سباح تقدیر نمود.