نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست اداره از حوزه های برگزاری امتحانات منطقه

بازدید ریاست اداره از حوزه های برگزاری امتحانات منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، صبح امروز هشتم دیماه، ریاست آموزش و پرورش منطقه به اتفاق کارشناس حراست و امتحانات، با حضور در تعدادی از حوزه های امتحانی مقاطع متوسطه اول و دوم منطقه و حوزه امتحان نهایی اداره، از نزدیک در جریان برگزاری امتحانات  قرار گرفتند.