نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید روسای گروه آموزش ابتدایی از روند آموزشی مدارس طرح بسته های حمایتی

بازدید روسای گروه آموزش ابتدایی از روند آموزشی مدارس طرح بسته های حمایتی


بازدید روسای گروه آموزش ابتدایی از روند آموزشی مدارس طرح بسته های حمایتی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ " میرجلیلی "رئیس گروه آموزش ابتدایی، " ابراهیمی " رئیس گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی،" ملانوری " رئیس گروه دوره اول ابتدایی و " معظمی "سرگروه آموزشی پایه سوم استان از روند آموزشی مدارس  تحت پوشش  ،  بازدید به عمل آوردند.

در ابتدا "زارع" کارشناس آموزش ابتدایی  ضمن عرض خیرمقدم، به تشریح اقدامات انجام شده در راستای اجرای مطلوب طرح ، تقویت بنیه علمی آموزگاران در قالب بیش از 400 ساعت آموزش ضمن خدمت ، بازدید مستمر از روند آموزشی و اداری مدارس واگذار شده به بخش غیردولتی، توسط  اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ  پرداخت.

 در پایان " میرجلیلی"  ضمن تقدیر از  ستاد طرح بسته های حمابتی در جهت اجرای عالی طرح  گفت: این اقدام ، راهکار عملی در راستای کیفیت بخشی و ورود نیروهای نخبه و بومی به مجموعه آموزش ابتدایی شد که امیدواریم در سایه همکاری موسسین با آموزش وپرورش در آینده شاهد توفقیات بیشتر باشیم. 

شاین ذکر است آموزشگاههای پسرانه گودرزی ، دوستی و آموزشگاههای دخترانه شهید دهستانی و شهید ناصر کریمی با جمعیت 500 دانش آموز تحت پوشش طرح بسته های حمایتی دولت می باشند.