نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس دفتر فنی اداره نوسازی مدارس و کارشناس مربوطه برای جانمایی فضا ها و احداث مدارس جدید

بازدید رئیس دفتر فنی اداره نوسازی مدارس و کارشناس مربوطه برای جانمایی فضا ها و احداث مدارس جدیدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، با توجه به کمبود فضا های آموزشی و پرورشی در منطقه زارچ؛سرکارخانم مهندس "نواب پور" رئیس دفتر فنی اداره نوسازی،" مهندس رمضانی" کارشناس دفتر فنی اداره نوسازی استان یزد،"مهدی قائنی"رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل با همراهی رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از فضا های در اختیار آموزش و پرورش جهت جانمایی، تهیه نقشه ، ساخت مدارس جدید و احداث سالن چند منظوره بازدید به عمل آوردند.