نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش کل از حوزه امتحانات نهایی

بازدید رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش کل از حوزه امتحانات نهاییبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زارچ؛ "احمد آخوندی" رئیس اداره سنجش اداره کل به همراه کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد از حوزه امتحانات نهایی  شهرستان زارچ بازدید نمودند. و از نزدیک در جریان روند برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم و حوزه تکثیر امتحانات قرار گرفتند.