نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرمانداری شهرستان یزد ازپروژه های آماده افتتاح

بازدید رئیس اداره برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرمانداری شهرستان یزد ازپروژه های آماده افتتاحبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،رئیس اداره برنامه ریزی و هماهنگی اقتصادی فرمانداری شهرستان یزد به همراه بخشدار و رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از پروژه های آماده افتتاح منطقه زارچ در سال تحصیلی 1402-  1401 بازدید و در جریان آخرین وضعیت این پروژه ها قرار گرفتند.