نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از هنرستان شهید مدنی

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از هنرستان شهید مدنیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه کارشناس آموزش متوسطه و کارشناس تربیت بدنی اداره از هنرستان شهید مدنی بازدید، و از نزدیک در جریان روند برگزاری کارگاه ها، آمار واکسیناسیون دانش آموزان، وضیعت توزیع کتب درسی پایه ها  و  آمار دانش آموزان قرار گرفتند.

"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ هدف از این بازدید عرض خدا قوت به همکاران و رفع کمبود تجهیزات و پیگیری های لازم بیان نمود.