نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از هنرستان شهید رجایی

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از هنرستان شهید رجاییبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش زارچ؛"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه معاون آموزشی اداره از هنرستان شهید رجایی بازدید و از نزدیک در جریان بررسی مسائل آموزشی و کارگاه های عملی آن هنرستان قرار گرفتند.