نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از مدارس منطقه

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از مدارس منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، رئیس اداره به همراه معاون آموزشی از مدارس ابتدایی و متوسطه منطقه بازدید نمودند و از نزدیک درجریان ثبت نام دانش آموزان قرار گرفتند.

همچنین از کلاس های جبرانی برای تقویت علمی دانش آموزان که با رعایت پروتکل های بهداشتی در حال برگزاری است بازدید نمودند.