نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از حوزه امتحانی دوره انتقال نهضت سواد آموزی

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از حوزه امتحانی دوره انتقال نهضت سواد آموزیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، رئیس اداره به همراه معاون امور مالی و کارشناس نهضت سواد آموزی منطقه از حوزه امتحانی دوره انتقال نهضت سواد آموزی که در سالن شهدای دانش آموزی با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی به صورت حضوری در حال برگزاری بود بازدید به عمل آوردند.

"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ در این بازدید ضمن خدا قوت به عوامل برگزاری امتحانات،به نقش نهضت سواد آموزی در ریشه کنی بی سوادی جامعه تاکید کرد.

گفتنی است در این  دوره 18 نفر سواد آموزدرامتحانات دوره انتقال نهضت سواد آموزی شرکت می کنند.