نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از برگزاری امتحانات نهایی و داخلی

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از برگزاری امتحانات نهایی و داخلیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه کارشناس حراست از حوزه های برگزاری امتحا نات نهایی و داخلی منطقه و نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی بازدید نمودند.

رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ در این بازدید ضمن عرض خدا قوت به عوامل  برگزاری امتحانات  نحوه اجرای امتحانات را مطلوب اعلام کرد.